【ZOOM親子活動-益力多電影講座】

唔知平時小朋友最鍾意飲的益力多,究竟系邊度生產出黎呢?!益力多飲左之後會變成點呢?即使是ZOOM的活動,益力多個邊的姐姐都用好多活潑生動的講法和小朋友互動,令到大家都好開心啊!姐姐仲送左豐富精美禮品比我地。